Floorsky Pawłowice

Szef I:
Marcin Chodakowski tel. 509 518 300
Szef II:
Rafał Kremiec tel. 660 200 677
Przełożenie:

3.11 Piaski
6.12 Gliwice
8.02 LPDAT

Miasto:
Pawłowice
Miejsce: