SMUKS Orzesze

Szef I:
Marcin Wyleżuch tel. 784-754-661
Szef II:
Paweł Profaska tel. 731-522-946
Przełożenie:

3.11 Lędziny

22.11 Floorsky

1.12 AKS

W-O:
1. Chałupki 2.LPDAT
Miasto:
Orzesze
Miejsce: