Jar-Trans Fox Pszów

Szef I:
Michał Tokarski tel. 509 194 542
Szef II:
Marek Ferdyan tel. 512 457 919
Miasto:
Pszów

Sponsorzy:
JAR-TRANS Robert Jarocki
INO-WINO Paweł Nowak