SMUKS Orzesze

Szef I:
Marcin Wyleżuch tel. 784-754-661
Szef II:
Paweł Profaska tel. 731-522-946
Przełożenie:

30.11 Katowice

Miasto:
Orzesze
Miejsce: