Jar-Trans Fox Pszów

Szef I:
Michał Tokarski tel. 509 194 542
Szef II:
Michał Besta tel. 512 236 920
Przełożenie:

5.01 Knurów

Miasto:
Pszów