Volley Klenart Rybnik

Szef I:
Przemysław TUROWSKI tel. 504 786 022
Szef II:
Krzysztof KONSEK tel. 519 689 908
Przełożenie:

18.11 Pilchowice

1.12 Knurów

Miasto:
Rybnik