Sosnowiec

Mecze:
Poniedziałek 19.45
Adres:
Kompleks Sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) przy ul. Orląt Lwowskich 70